https://www.youtube.com/watch?v=S7eeZuPe0sw

г.

Наше психическое, энергетическое и физическое здоровье является частью огромного мира, который нас окружает. Стрессы, неправильное общение, питание, изматывающая работа, отдаленность от природы, переутомление — все это факторы дисбаланса, который приводит наш ум и наше тело к болезням.
Древние, зная тайны стихий, общаясь с их силой с помощью мистиков и шаманов, могли не только поддерживать себя, но и лечить других, гармонизировать пространство, менять обстоятельства жизни.
Отдаляясь от природы, мы приобрели комфорт, но потеряли силу, здоровье, гармонию и счастье, стали зависимы от лекарств, врачей, технологий и чужой воли, стали слабыми.
Алексей Мередов, много лет изучая йогические практики, разработал действительно уникальную методику восстановления энергетического, психического и физического потенциала с помощью сил природы. Опираясь на многовековой опыт йогов и мистиков — откройте для себя возможности исцеления, станьте по-настоящему сильными, здоровыми и гармоничными!
В семинаре:
Энергии стихий и их качества
Влияние энергии стихий на психоэмоциональное здоровье человека
Энергии стихий и энергетический потенциал личности
Физическое тело и энергии стихий, причины болезни
Качества характера и сила стихий
Избыток и недостаток энергий стихий, и их проявление в личности.

Seminārs „Veselības un harmonijas atjaunošana, pielietojot stihiju spēkus"
Mūsu psihiskā, enerģētiskā un fiziskā veselība ir daļa no pasaules, kas ir mums apkārt. Stresi, nepareiza saskarsme, uzturs, nogurdinošs darbs, attālinātība no dabas, pārpūle- tie visi ir disbalansa faktori, kuri noved mūsu prātu un ķermeni līdz slimībām. Senči, zinot stihiju noslēpumus, ar mistiķu un šamaņu palīdzību kontaktējoties ar stihiju spēkiem, spēja ne tikai uzturēt sevi, bet arī ārstēt citus, harmonizēt telpu, mainīt dzīves apstākļus. Attālinoties no dabas, mēs ieguvām komfortu, taču pazaudējām spēku, veselību, harmoniju un laimi, kļuvām atkarīgi no medikamentiem, ārstiem, tehnoloģijām un svešas gribas, kļuvām vāji.

Aleksejs Meredovs, daudzus gadus pētot jogas prakses, izstrādājis patiesi unikālu metodi enerģētiskā, psihiskā un fiziskā potenciāla atjaunošanai, pielietojot dabas spēkus. Balstoties uz gadsimtiem ilgu jogu un mistiķu pieredzi, atklājiet sev izdziedināšanas iespējas, kļūstiet patiesi spēcīgi, veseli un harmoniski!

Seminārā:
• Stihiju enerģijas un to īpašības
• Stihiju enerģiju ietekme uz cilvēka psihoemocionālo veselību
• Stihiju enerģija un personības enerģētiskais potenciāls
• Fiziskais ķermenis un stihiju enerģija, slimību iemesli
• Stihiju rakstura un spēka īpašības
• Stihiju enerģijas pārpilnība un trūkums, to izpausmes personībā
www.atma.in.ua
www.atma.lv

Share this: